Menu Zavrieť

Aktuality

Vitajte na stránke Dobrovoľného hasičského zboru Stupava.

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY!!!

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 23 a § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa budú vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly, a to v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov DHZ. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín.
Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.