Menu Zavrieť

Činnosť

VÝCVIK PRE NOSITEĽOV ADP

Vo štvrtok, 24.10.2019, sa členovia DHZO Stupava zúčastnili výcviku pre nositeľov dýchacích prístrojov. Tento výcvik oprávňuje hasičov používať počas zásahu v prípade potreby dýchací prístroj.